ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Základní informace

Česká voda – Czech Water, a.s.

Společnost Česká voda – Czech Water, a.s. je členem skupiny  VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.

Přeměna podoby akcií (PDF)

Sídlo společnosti

Ke Kablu 971/1, Hostivař
102 00 Praha 10

Společnost Česká voda – Czech Water, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 12115, vedeném u Městského soudu v Praze.
IČ: 250 350 70
DIČ: CZ25035070

Jediný akcionář:

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ: 492 41 214
recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Základní kapitál:
26 000 000 Kč

Rozsah působnosti společnosti tvoří segment dopravy a mechanizace a dále opravy, údržba a dodávky technologických celků vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.

Činností v oblasti oprav a údržby vodohospodářské infrastruktury společnosti navazuje na aktivity údržby pražského vodovodního a kanalizačního systému, které sahají ke konci 19. století.

Služby poskytujeme provozovatelům vodovodů a kanalizací a průmyslovým podnikům, kterým poskytujeme komplex služeb spojeným s provozováním autodopravy; údržbu, operativní opravy a plánovaný servis technologických zařízení a údržbu objektů.

Dodávky technologických celků realizujeme pro široké portfolio zákazníků.

Pro naši činnost jsme vybaveni moderní technickou základnou, zaměstnáváme specialisty s dlouholetou praxí a rozsáhlými zkušenostmi. Spolupracujeme s předními firmami v oboru ať už se jedná o projekční kanceláře, dodavatele stavebních nebo  montážních materiálů nebo například poskytovatele různé diagnostiky Některé komponenty navrhujeme a vyrábíme v rámci svých technických kapacit.

Naši zaměstnanci jsou přímo odpovědni za plnění závazků, zajišťování potřeby klienta. Usilujeme o neustálé vylepšování výsledků, bezpečné provozování služeb, plnění požadavků platných právních předpisů, soustavné vzdělávání se, udržování otevřené komunikace a spolupráce.