ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Vedení společnosti

Výkonný ředitel:
Ing. Pavel Halaš, MBA
Finanční ředitelka:
Ing. Jana Vítová
Personální ředitel:
Ing. Petr Slezák
Ředitel úseku výroby:
Jiří Tuček
Ředitel úseku externích služeb a projektů:

Ing. Michal Kraus

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva:
Ing. PETR MRKOS
člen představenstva:
Ing. IVAN EIS
člen představenstva:
Ing. JAKUB HANZL
člen představenstva:
Ing. PAVEL HALAŠ, MBA
člen představenstva:
Ing. MARTIN BERNARD
člen představenstva:
Ing. MILAN KUCHAŘ

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
Ing. ROSTISLAV ČÁP
člen dozorčí rady:
Ing. REDA RAHMA
člen dozorčí rady:
MAREK DŘEVO

Organizační struktura:

Organizační schéma