ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Společenská odpovědnost

Česká voda – MEMSEP, a.s. jako společensky odpovědná společnost finančně podporuje veřejně prospěšné aktivity.

V této činnosti především spolupracuje s Nadačním fondem Veolia, kde mimo jiné podporuje hlavní program nadačního fondu: MiNiGRANTY® VEOLIA, jehož motem je péče o regiony, rozvoj komunitního života a kvalitu prostředí

  • od roku 2008 fond finančně podporuje volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců,
  • v letech 2008 až 2015 bylo za podpory programu realizováno  883 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou přes 22 milionů korun,
  • donorem programu jsou společnosti skupiny Veolia,
  • v dubnu 2013 získal Nadační fond Veolia pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY® VEOLIA ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let.

Společenská odpovědnost skupiny Veolia Česká republika

Dokument ke stažení

Veolia Česká republika předkládá již tradičně Zprávu o společenské odpovědnosti skupiny Veolia, do které patří i Česká voda – MEMSEP, a.s. Cílem zprávy je nabídnout ucelený přehled o CSR přístupu a aktivitách.
Rok 2014 představuje v mnohaleté historii skupiny Veolia významný milník. V jeho průběhu  pokračovala na celosvětové i lokální úrovni transformace skupiny, která se v rámci České republiky projevila zejména rozhodnutím o spojení dvou velkých „rodin“ Veolia a Veolia Energie. V návaznosti na tento krok je proto poprvé tato zpráva rozšířena také o údaje v oboru ENERGIE.