ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s platnou legislativou zveřejňuje Česká voda – MEMSEP,a.s. informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných společností

Ochrana osobních údajů

Celý dokument zde

Informace o zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování:

Členové volených funkcí CVMEM

Dodavatelé CVMEM

Nábor CVMEM

Kamerový systém CVMEM

Zásady zpracování týkající se zákazníků

 

Vzory žádostí:

Formulář pro žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Žádost na omezení zpracování

Žádost na opravu

Žádost na přenositelnost

Žádost na přístup

Žádost na uplatnění námitky

Žádost na výmaz