ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Dodávky technologických celků

  • zpracování projektové dokumentace
  • dodávka materiálu, montáž a výstavba
  • revize a uvedení do provozu

Zajišťujeme realizaci technologických celků od zpracování projektové dokumentace, přes dodávku materiálu, montáž a výstavbu, až po revize a uvedení do provozu, s následnou možností  provozování našimi specialisty formou outsourcingu vodohospodářských služeb.

Komplexní dodávky:

  • technologií pro úpravu vody
  • čistíren odpadních vod
  • technologické objekty na vodovodních a kanalizačních sítích.

Při montáži a uvádění do provozu integrujeme činnosti napříč všemi odděleními a obory, ve kterých zajišťujeme služby.

Výroba komponentů