ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Certifikace

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení, který sestává z:

  • řízení kvality
  • řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • řízení ochrany životního prostředí
Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 18001 Certifikát ISO 14001

Certifikáty

Společnost získala ZLATÝ CERTIFIKÁT od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Zlatý certifikát

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení