ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Certifikace

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém protikorupčního managementu ISO 37001:2016
  • systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 se vztahuje na celý rozsah předmětu činnosti CVMEM.

Certifikáty

Společnost získala ZLATÝ CERTIFIKÁT pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Politika integrovaného systému řízení